Dienstenwijzer, Dienstverleningsdocument en Algemene Voorwaarden

Onderstaande documenten geven u een duidelijk inzicht op welke wijze wij werken, hoe het toezicht is geregeld, op welke wijze wij worden beloond en welke prijs u betaalt voor bepaalde diensten en producten. We sturen u deze informatie altijd vooraf toe, dan kunt u weloverwogen een beslissing nemen of onze dienstverlening aansluit bij uw wensen.

Polisvoorwaarden