Beleid beheerst belonen

In onze dienstverlening staat het klantbelang altijd centraal. Dit vindt onder andere zijn uitwerking in ons beloningsbeleid. Het beloningsbeleid dient erop te zijn gericht om de risico’s op onzorgvuldige behandeling van consumenten door een financiële onderneming tegen te gaan en de soliditeit en integriteit van de onderneming op de lange termijn te waarborgen. Het spreekt voor zich dat wij dit belang onderschrijven en de nodige maatregelen en procedures hebben getroffen om dit te waarborgen.

Beleid

Het beleid van onze onderneming op het gebied van beloning is erop gericht om de duurzaamheid te bevorderen. De medewerkers van onze onderneming ontvangen een vast salaris dat in verhouding staat tot de werkzaamheden die zij voor de onderneming verrichten, maar dat ook bijdraagt aan het behoud en de werving van de juiste medewerkers. Hierdoor worden de medewerkers niet geprikkeld tot het onzorgvuldig behandelen van klantbelangen, maar blijven zij wel loyaal aan ons bedrijf en kunnen noodzakelijke versterkingen worden aangeworven.

Specifiek ten aanzien van de beloning van medewerkers met een commerciële functie: Ook de commerciële medewerkers ontvangen buiten een vaste beloning, geen variabele beloningscomponent. De aandeelhouders/bestuurders van het bedrijf ontvangen een marktconforme vaste beloning. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om dividend of tantième uit te keren aan de aandeelhouders/bestuurders. Een dergelijke beloning is beperkt tot het niveau waarop een goede solvabiliteit van de onderneming blijft gewaarborgd.

Het gestelde in artikel 1:120 lid 2b Wft is niet op onze medewerkers van toepassing.

Evaluatie

Jaarlijks evalueren wij ons beloningsbeleid in zijn geheel en de beloning van de aandeelhouders/bestuurders in het bijzonder op haar werking en nemen indien noodzakelijk maatregelen om ongewenste effecten van ons beloningsbeleid voor de consument te corrigeren.