Regie op later

L&B Pensioen

Regie op later

L&B Pensioen

Regie op later

Beheer en advies van collectieve pensioenregelingen

Van oudsher een vakgebied dat L&B heeft geclaimd en waar door de jaren heen unieke dienstverlening uit voort is gekomen. Inmiddels kunnen we met een gerust hart zeggen dat we op dit gebied een gerenommeerde gesprekspartner voor u zijn. Voor advies over collectieve pensioenregelingen staat L&B Pensioen voor u klaar.

Collectieve pensioenregelingen

Collectief pensioenadvies is cruciaal in een tijd waarin werkgevers steeds meer verantwoordelijkheid dragen voor het pensioen van hun werknemers. De effecten van de nieuwe wet WTP zijn bovendien immens en zullen de komende jaren hun beslag gaan krijgen.

Goed advies faciliteert en optimaliseert weloverwogen beslissingen met betrekking tot pensioenvoorzieningen. Niet alleen om pensioenregelingen in overeenstemming te houden met wettelijke verplichtingen, maar het draagt ook bij aan de tevredenheid en financiële stabiliteit van uw medewerkers. Pensioen is een waardevolle voorziening die niet alleen een gezonde financiële cultuur binnen bedrijven waarborgt, maar ook het welzijn en de tevredenheid van werknemers bevordert.

Pensioencommunicatie

Pensioencommunicatie door de werkgever is de sleutel tot waardering van de pensioenregeling die u als werkgever heeft getroffen. Het gaat niet alleen om droge cijfers en regelingen, maar om het vertalen van die complexe pensioenmaterie naar begrijpelijke taal. Werkgevers die actief en helder communiceren over pensioenregelingen creëren niet alleen bewustzijn, maar geven werknemers ook het vertrouwen om slimme financiële keuzes te maken. Het gaat niet alleen om het nakomen van verplichtingen; het is een kans om werknemers aan te zetten tot actie, zodat ze de regie nemen over hun financiële toekomst en met een gerust hart uitkijken naar hun pensioenjaren.

Adviseur voor de OR

Pensioenadvies voor een ondernemingsraad is vaak onmisbaar om te komen tot besluitvorming in de jungle van pensioenregelingen. Het stelt de ondernemingsraad in staat om een cruciale rol te spelen bij het vormgeven en evalueren van pensioenbeleid binnen de organisatie. Door goed advies kunnen zij niet alleen de belangen van werknemers behartigen, maar ook bijdragen aan een positieve houden m.b.t. dit onderwerp.

Onze adviseurs zorgen ervoor dat de OR een waardevolle schakel kan zijn tussen het management en de werknemers.

Wesley Vaarwater