Regie op inzetbaarheid

L&B Arbo

Regie op inzetbaarheid

L&B Arbo

Regie op inzetbaarheid

In mensen ligt het kapitaal

Een zelfstandig bedrijf binnen onze groep. Al sinds de privatisering van ons Sociale Zekerheidsstelsel is L&B Groep actief werkgevers gaan begeleiden bij hun verzuimbeleid. Snelle terugkeer naar werk van zieke werknemers, maar wel met behoud van de menselijke maat. In de afgelopen 25 jaar is NLG Arbo Drechtsteden uitgegroeid tot een gecertificeerde arbodienst met een geheel eigen aanpak. Investeren in uw medewerkers loont, ook als ze ziek zijn. In uw mensen ligt immers het kapitaal.

We werken met L&B Arbo voor u vanuit de labels:

NLG Arbo Drechtsteden (Arbodienst voor ondernemingen)
L&B Flex (Arbodienst en dienstverlening voor de Flex markt)
L&B Medisch (Aanvullende dienstverlening voor uw arbovraagstukken)

Zaken gaan beter als medewerkers goed in hun vel zitten. Daarom is investeren in gezondheidsmanagement altijd lonend. Met de inzet van de juiste instrumenten en aandacht voor een gezonde leefstijl proberen wij verzuim onder uw medewerkers te voorkomen. Mocht verzuim toch optreden, dan begeleiden wij u en uw medewerkers zo goed mogelijk om het werk weer op te kunnen pakken.

NLG Arbo Drechtsteden is onze gecertificeerde arbodienst. We werken hier volgens het regiemodel, waarbij de menselijke maat het uitgangspunt is. In bijna 25 jaar tijd groeide deze dienstverlening uit tot een zelfstandige L&B onderneming met klanten ver buiten onze eigen regio.

L&B Medisch

L&B Medisch

Is onderdeel van L&B Arbo en levert dienstverlening rondom de inzet van bedrijfsartsen die samenwerken met taakgedelegeerde casemanagers.

Door deze samenwerking vergroten we de capaciteit en daarmee de snelheid waarmee uw medewerker bij ons terecht kan.

L&B Flex

Met L&B Flex zijn we gespecialiseerd in arbodienstverlening en de uitvoering van de Ziektewet, veelal voor uitzendbureaus. Berekenen van de uitkering, het verlonen en uitkeren, de verzuimbegeleiding voor de zieke werknemers, het is voor ons dagelijks werk.

Op de Flexmarkt voelen wij ons thuis! 

Rebecca Kamminga - Versendaal